top of page

Těším se na naši spolupráci 

CONTACT ME

U Lípy 87

Zlín-Velíková, 763 14

Email: info@davidholik.net

Tel: +43 676 622 9384

Konstruktivní zásady pro naši spolupráci

Během intenzivní spolupráce s mnohými klienty jsem zjistil, že jejich vlastní rozvoj a sebeléčení jede ruku v ruce s následujícími zásadami. Pokud nechceš nebo nejsi připravený respektovat tyto zásady naše spolupráce by byla pouhou ztrátou Tvé i mé energie. Proto pokud ucítím, že Ti už nemám, co nabídnout, Tvá cesta směřuje jiným směrem nebo prostě ještě nejsi připravený, popřeju Ti hodně štěstí a naši spolupráci přerušíme nebo ji ani nezačneme. 

Tyto zásady jsou: 

•Každému přenechat svou vlastní svobodnou vůli a vlastní cestu.

•Nemanipulovat – neexistuje žádná dobrá manipulace.

•Pracovat - práce je nejvyšší smysl všeho.

•Intenzita a sport – velké transformace a životní změny jsou často možné pouze s intenzivní fyzickou podporou.

•Důvěra (dělat cvičení přesně tak, jak je říkám a nehledat stále nové směry).

•Být upřímný a mluvit ze svého srdce namísto hlasu své hlavy.

•Respektovat temnotu jako stejně právoplatnou a důležitou jako světlo (nepronásledovat ji a nemít tendence spasit druhé nebo dokonce celý svět).

•Respektovat svoje zásady namísto přeskakování mezi světlem a temnotou podle toho, co přinese větší prospěch.

•První musím vždy změnit sám sebe.

•Ochota bojovat a trpět za své cíle a hodnoty.

•Dělat a tvořit namísto věčného filozofování.

•Já sám jsem nejdůležitější člověk mého života.

•Já jsem za vše, co se mi děje bezpodmínečně zodpovědný (žádná oběť).

•Hledám smysl a náplň mého života namísto „wellness meditací“.

Například před každým seminářem testuju, jestli Tvá energie je připravená a vhodná jak pro seminář samotný tak pro skupinu na semináři. Mým cílem je vždy Tvé nejvyšší blaho a pomoct Ti dostat se na nejvyšší energetickou úroveň, které jsi momentálně schopený dosáhnout.

bottom of page