top of page

Intuitivní coaching

Jsem prázdný, nepochopený, osamělý a omezený,
měním na -
 Jsem propojený s vesmírnou moudrostí, 
pravdou a energií. Žiju intuitivně a bezpodmínečnou láskou!

klein 1.png

Pomocí intuice, readingu a channelingu hledáme ideální odpovědi a řešení pro Tvou aktuální situaci.

Co to přesně intuice, reading a channeling je?


Intuice
Intuici zná každý z nás. Všichni víme, že intuice je hlasem našeho srdce.
Ale je to s ní opravdu tak snadné?

Začneme s tím, co není intuice:
- myšlenky,
- pocity,
- vnitřní hlas Tvého ega, mentálního, emocionálního nebo fyzického těla,
- vlastní lenost nebo pohodlnost,
- výmluvy a vysvětlování,
- doporučení ve smyslu - měl bys, možná, snad atd.

Intuice je krátká, jasná, přímá, opakující se, často nelogická, osobní a vycházející vždy ze srdce. To dostává informace od svého vyššího já.

Používat intuici v běžném životě je složité, protože to znamená se oddělit od myšlenek, pocitů, vlastní pohodlnosti a bezpodmínečně důvěřovat svému vyššímu já, jehož informace často na první pohled nedávají smysl.
Právě v tomto spočívá moje pomoc, v rozlišení mezi sktečným vnitřním hlasem Tvé intuice od Tvých myšlenek a emocí, které se Tě snaží zmáct. 
 
Reading

Zatímco intuice je často nevědomá a podvědomá, reading je vědomé propojení se se svým vyšším já a čtení (reading) svého okolí. Do určité míry používáme všichni tuto schopnost. Například víš, že když se podíveš na svoji rodinu, bez jakékoliv komunikace už čteš, kdo je šťastný, smutný, kdo nebo co koho mohlo zranit, nebo kdo něco zkrývá, kdo nesplnil svoje sliby atd.

Hluboký a duševní reading je silnější propojení se svým vlastním vyšším já, vesmírem a srdcem čtené osoby. Skrz toto spojení ze srdce do srdce, z duše do duše je možné nejenom vcítit se do Tvé aktuální situace, ale i nabídnout Ti nový pohled z vyšší sféry. Reading je úžasný nástroj pro zjištění vlastních talentů a skrytých potenciálů. Díky propojení se jak s vesmírem tak se srdcem je možné popsat druhým jejich momentální výzvy a učební procesy se spoustou detajlů i možných řešení. A přesně v tom spočívá má pomoc.

Channeling
Channeling je vyšší stupeň readingu. Pro tento stav je typické velmi silné napojení se na vyšší energie a informační zdroje. Člověk je zde zprostředkovatelem - kanálem (channel). V tomto stavu je možné i nechat skrz sebe mluvit vyšší bytosti, energie, zdroje vědění atd. Existují rúzné styly i definice. Proto tady vysvětlení, jak mi channaling odpoví na otázku, co je to channeling:

Co vše dostaněš při prvním channelingu?

  • odpověď na všechny Tvé otázky, které jsou v souladu s vesmírem a Tvým srdcem

  • energetickou očistu od všech cizích energií a vlivů

  • jaké jsou Tvé talenty a skryté potenciály

  • aktuální situaci Tvého těla a čtení z něho

  • informace o Tvé duši - čeho chce dosáhnout, odkud pochází atd.

  • transformace všech nalezených blokád, ať už černomagické implantáty, manipulativní vazby, rodinné a společenské předsudky, bolesti, strachy atd.

  • aktivaci Tvého energetického toku v těle

  • nahrávku channelingu, kterou si můžeš kdykoliv pustit znovu a připomenout si tak své potenciály popř. smysl života.

Máš zájem o spolupráci?

Cena jednoho sezení: 1.000Kč/1h, 1.400Kč/1,5h

Můžeš se přihlásit:

  • přes email info@davidholik.net, telefonicky na čísle +436766229384 nebo přes následující rezervaci

bottom of page