top of page

Community

Vystup z manipulace a buď svou duší

Transfromace vlastní temnoty a temnoty zemřelých osobností

Transformace temnoty na příkladu zemřelých a osobností

Impulz vyber si jinou osobnost a opakuj celé cvičení.

Reading zemřelých osobností
Jana a Veronika

bottom of page