top of page

Webinář 9.7.2020 - Čakry a jejich talenty I

Webinář 23.7.2020 - Čakry a jejich talenty II

Robert:

- hlavní - broskvová

- vedlejší - kořenová, solarplexus, dolní srdeční a čakra brady

Petra:

- hlavní - 2. čakra - kreativita

- vedlejší - solarplexus, horní srdeční, nosní, 3. oko

Pavla:

-  hlavní - solarplexus

- vedlejší - 2. čakra, broskvová, dolní srdeční a korunní

Martina:

- hlavní - transformátor společnosti

- vedlejší - čakra brady, dolní srdeční, krční a 3. oko

Talenty uložené v jednotlivých čakrách (přeloženo z knihy "Metatron Heilung und Erkenntnis durch Metatronische Programme des Seins," d Ama*Ryjlla a El*An*Rea)

1. čakra - zemská (kořenová) , perineum- rubínově červená - Kristův paprsek

Je to paprsek služby na fyzické úrovni. Bytosti, které nesou tento paprsek, jsou schopny pomocí doteku léčit fyzické tělo na buněčné úrovni. Kristův paprsek je ale také schopnost vnímat božskost ve všem a v každém, v zrnku písku jako i ve vesmíru. Tito lidé můžou v každém okamžiku, v každé i naprosto banální situaci, cítit božskost.

Inkarnační cíl zahrnuje tyto schopnosti:

masáže, léčení dotykem, osteopatie, shiatsu, akupresura, meridianické masáže, reflexní masáž, lympdrainage, ... ale také povolání jako:

kosmetička, opatrovnice pro zvířata a lidi, lékař, holič, zdravotní sestra, zahradník atd..

2. čakra - opálový paprsek

Transformace fyzických buněk na světelné buňky - schopnost postupu do vyšší dimenze. Schopnost léčit témata ve fyzickém a emočním těle, které souvisí se sexualitou. Dále léčení genitálií, močových cest, střev a ledvin, ale také léčení  vzorců vzniklých zneužíváním a falešné identifikace sex=láska. Optimální povolání jsou:

psychoterapeut, sexuální terapeut jako mediátor (ve spojení s akvamarínovým modrým paprskem), rodinný terapeut, životní poradce, atd..

Lidé, kteří nesou tento paprsek, budou vzorem nových partnerských vztahů a možností pro druhé. Jsou to partnerství, která nežijí v omezení a závislosti, nýbrž ve svobodě a celistvosti. Staré lidské partnerské vztahy jsou  myšlené z velké části jako berla. Jsou, jak už zmíněno, náhrada za spojení se svým vyšším já. Každý partner hledá v druhém to, co mu nebo jí díky chybějícímu spojení se svým vyšším já chybí. Partner žije to, co je v nás skrytě přítomno, ale není prožito. Takto byly lidské partnerské vztahy do teď učebními procesy o sobě samotném skrz zrcadlení v ostatních. To je teď pryč! Všechny bytosti, které jsou nyní vědomě propojené s vyšším já, jsou celé a nepotřebují žádného partnera, který by je měl zkompletovat. Tento stav celistvosti reprezentují a žijí jako vzor pro ostatní nositelé opálového paprsku: věrnost, respekt, bezpodmínečné přijetí a absolutní volnost. Má to být partnerství, ve kterém se nedoplňujeme, nýbrž jako svobodné jednotky podporujeme, posilujeme a společně rosteme v hlubší lásce. Tento způsob partnerství je společenská forma budoucnosti v 5. dimenzi. Vyjdeme z manipulované a kontrolované masy, zpátky k individuální celistvosti, ke svobodnému partnerství v lásce, svobodě a absolutní autonomii. Vznikne neregulovaná a neuměle strukturovaná společnost, ve které panuje přirozená sounáležitost skrz lásku a soucit.

2. čakra - oranžový paprsek

Zde je ukotvena proudící kreativity skrz sílu radosti. To znamená vytvořit nové skrz schopnost extáze, radosti a absolutní flexibility. Lidé, kteří jsou nositeli tohoto paprsku mají jednu z těchto činností jako část svého inkarnačního cíle: tanečník, muzikant (ve spojení s akvamarínovým modrým paprskem), malíř, umělec všeobecně, ale také kreativní učitel, učitelka ve školce, modní návrhář, zahradní dekoratér, designér, atd..

4. čakra - slinivka, solarplexus - slunečně žlutý paprsek

Zde jde principiálně o struktury ega, jako i egocentrismus jako obětování se. Lidé, kteří jsou nositeli tohoto paprsku, mají za úkol prozkoumat a prožít struktury moci a bezmoci. Učební proces je to, že ve skutečnosti neexistuje žádné ego a žádná vlastní vůle, nýbrž jen vedení vlastní božskosti  (duše) skrz vyšší já.  Lidé s tímto paprskem mají také velmi silný intelekt. Rostou a rozvíjí se skrz mentální poznatky, zpracovávají a sbírají mentální informace. Zde je ukotvena moc skrz vědění a zvládnutí porozumění postupu. Lidé, kteří nesou tento paprsek, by se měli najít v následujících činnostech: učitel jakéhokoliv formátu, vědec, vůdce, náboženský vůdce (se spojení s fialovým paprskem), žurnalista (ve spojení s akvamarínovým modrým paprskem), politik, atd..

V zásadě mají tito lidé učební proces, žít moc skrz lásku a přijetí života a bezmoc transformovat v sílu. Nakonec je ten poslední učební proces zanechat svobodnou vůli, spojenou se strukturou ega a skrz duševní vedení, žít moc a sílu ze srdce.

5. čakra - nadledvinky, broskvový paprsek

Toto je paprsek vlastní duševní cesty u lidí, kteří sami musí najít obsah své cesty. Vnitřní hlas a vnitřní vedení duše musí být rozpoznány skrz všechno svádění a rozptylování ve vnějším světě a vlastní ego. Druhořadě budou tito lidé "volajícími v poušti". Budou vést ostatní na svůj duševní cestu. Připomínají nebýt slabý, nenechat se svést materií, iluzemi a tím i temnotou. Budou podporovat lidi, kteří nepodlehnou svým závislostem a hříchům a osvobodí se ze svých strachů. Nabudí také lidi, aby se odpoutali od představ a obsahů okolí, aby směřovali svou koncentraci výhradně na božské vedení a vlastní duševní cestu.

Tito lidé by měli pracovat jako léčitel, poradce, terapeut, duchovní vůdce, kněz atd..

6. dolní srdeční čakra - srdce, pastelově zelený paprsek

Zde sedí především kvalita sebeléčby skrz sebepřijetí a sebelásku.  Lidé s tímto paprskem, jsou primárně voláni svým srdcem, aby léčili emocionální zranění, bolest, poranění a jizvy skrz bezpodmínečné přijetí minulosti. Slovo odpuštění zde není na místě, neboť nic, co nám bylo učiněno zdánlivě v minulosti, není k odpuštění. Naopak důležité je akceptování, že lidé, kteří nás zranili, dělali momentálně to nejlepší co mohli, a že jsou sami produkt svých vlastních okolností a minulostí. Dále je důležitý poznatek, že vše, co se nám kdy stalo, je námi samotnými vlastní přitažený učební proces. Nikdo není vinný a nikdo není jen oběť a pachatel! Lidé se zeleným paprskem by měli usilovat především o činnosti jako spirituální léčitel. Budou léčit srdce ostatních, tím že v každé aktivují sebelásku. Dokonce vytvoří nové srdeční struktury pro ty, kteří nemají žádnou srdeční kvalitu (instinktivní nebo mentální lidé). Toto jsou léčitelé, kteří pracují s rozplynutím srdečních vzorců, ale také skrz sebe jsou schopni otevřít srdce druhých, výhradně skrz své bytí a skrz své láskyplné vyzařování tak, jako mnoho světelných dětí, které se právě  teď rodí.

7. horní srdeční čakra - tiomidní žláza (thymus) - pastelově růžový paprsek

Zde vzniká vyšší srdeční čakra. Každý, kdo je nositelem tohoto paprsku je ze základu na své vlastní zkušenosti schopný v sobě plnit bezpodmínečnou božskou lásku. Není zde žádná energie jednání, nýbrž mnohem víc - žít jako příklad bezpodmínečné lásky sám v sobě. Takoví lidé mají nechat tuto kvalitu lásky plynout do všeho, co dělají, cítí a myslí. V zásadě je to energie trvale se nechat milovat, vést a chránit božským zdrojem. Je to pasivní kvalita, z které ale díky prožití a vyzařování vzejde mnoho pozitivního. Takoví lidé aktivují okolí k lepšímu, láskyplnějšímu, soucitnějšímu a čistějšímu bytí.

8. tyrkysová čakra - tyrkysový paprsek

Toto je paprsek masivní komunikace. Lidé, kteří tento paprsek na Zemi ukotví, jsou vyvolení šířit informace globálně prostřednictvím slova, písma, přednášek, knih, časopisů,... ale také elektronicky, prostřednictvím televize, rádia, internetu...

Přirozeně jsou odpovídající povolání pořád spojeny s veřejností, s tím být veřejně přítomný a s velmi bohatou komunikací. Mnoho channelmedií, ale také spisovatelů, vědců, politiků a spirituálních vůdců mají tento paprsek, stejně tak jako zpěváci a herci. To, co je skrz tento paprsek spojuje, je globální šíření nových informací vodnářova věku. Jsou to vědomě vychannelované informace získané v meditaci, skrz vize a setkání s mistrovskou energií a světelnými bytostmi, informace, které jsou nutné pro globální vývoj v příští době.

Doba vodnáře:

2000 let dlouhé období nového vývojového kroku pro celou Zemi, také nová doba nebo zlaté časové období (doba ve fotonovém prstenu).

9. krční čakra - štítná žláza - akvamarínový modrý paprsek

Zde je staré známé komunikační centrum. Lidé s tímto paprskem jsou - nebo to musí rozvinout - vysoce komunikativní skrz slova a písně. Budou se správně pohybovat v následujících povoláních: učitel (žlutý paprsek), terapeut léčí skrz slova, psycholog (lapízový paprsek), žurnalista, politik (žlutý paprsek),... ale také povolání jako zpěvák, kabaretista, herec, channelmedium (lapízoindigový paprsek),...

Přece jenom tento paprsek má hlubší význam - schopnost rozlišování. To umožňuje lidem samotným primárně se učit rozlišovat, co patří k vlastnímu duševnímu plánu a co ne, které cizí obsahy a vlivy jsou od jiných lidí a představ, a které jsou vlastní. Učí se neustále rozlišovat jak se cítí vnitřní duševní vedení nebo jak je vnímatelné. Je to vnitřní hlas intuice, jak ji jenom chceme nazývat. Sekundárně, jakmile sám splní tento učební proces, začne prostřednictvím slova, nebo pohovoru vést druhé k jejich vnímání vlastního vnitřního hlasu a vedení. Před všemi spirituálními učiteli, kteří pracují prostřednictvím meditace a dalších vědomí podporujících technik, vedou lidi mimo jiné do síly tohoto paprsku na vlastní cestě. 

10. čakra brady - modrý paprsek

Kvalita modrá, která již pořád existovala, je božská moc, ochrana a vůle. Toto znamená, lidé s tímto paprskem se musí učit a žít naprostou odvahu, bez jakéhokoliv strachu a s absolutní důvěrou, že budou neseni skrz božskou sílu. Ale také se budou učit vlastní vůli jako rozpoznání iluze a úplnému odevzdaní se božské vůli. Následně pro tyto lidi není opravdově dána jen absolutní božská ochrana, nýbrž oni samotní začnou projektovat ochranu i na druhé. Hodně spirituálních léčitelů a duchovních mistrů je pořád víc schopných prostřednictvím tohoto paprsku chránit lidi, se kterými oni pracují před negativními vlivy z okolí.

11. nosní čakra - špička nosu (hypothalamus) - lapízový paprsek

Těžiště tohoto paprsku je komunikace skrz všechny vlastní duševní roviny. Tento paprsek znamená nejdříve aktivování vlastních jemnolátkových vjemů. Tyto jsou: jasnozřivost, jasnosluch, jasnočich, jasnochuť a jasnocítění. Lidé s tímto paprskem jsou ve svém vývoji tak daleko, že smějí prožít jednu nebo více z těchto schopností v aktuální inkarnaci. Jemnolátkové vnímání patří v každém případě jako nástroj k inkarnačnímu obsahu těchto lidí. To znamená, když mají být např. léčiteli a také nosí lapízový paprsek, musí používat jemnolátkové schopnosti, jako např. jasnozřivost, aby vnímali orgány a energetické blokády v energetickém poli aury. Nebo muzikant ukotví vychannelované tony na Zemi, bude nositelem tohoto paprsku, aby aktivoval svůj jasnosluch. Všichni lidé, kteří nosí tento paprsek, potřebují zmínené jemnělátkové vnímání, aby prožili svůj inkarnační obsah.

V další rovině znamená tentok paprsek, že tito lidá by měli v této inkarnaci působit jako channelmédium. Vnitřně proto, že channelingová kvalita a energie se přímá skrz vlastní vyšší duševní roviny. To znamená informace proudí z vlastní duše, nadduše nebo monady a jsou tak vlastním věděním.

12. čakra - 3. oko - indigový paprsek

Kosmický, interplanetární, integalaktický, intervesmírný komunikační paprsek. Tento paprsek je výhradně channelingovým paprsekem, ultidimenziální komunikace bude aktivována prostřednictvím kosmicko-telepatického spojení. Je to jako vstup do vesmírného a mimovesmírného internetového systému. Se silou tohoto paprsku je to možné získat každou energii a také informaci ze všech dimenzí a všech bytostí. Prostřednictvím tohoto paprsku je možné obdržet každé vesmírné vědomí (božské vědění) a další. Ale přesně tak se komunikuje se všemi rovinami andělů, světelných bytostí a mistrovských energií, taktéž přírodními a elementárními bytostmi, planetárními a solárními bytostmi, jinými lidskými dušemi a nelidskýma dušemi, zvířaty, rostliným vědomím a krystaly, atd.. Všichni lidé s tímto paprskem, především nově narozené dědi, jsou tady zároveň ukotvené na této planetě jako multidimenzionální antény. Skrz toto zde plynou  masově nové informace ze všech dimenzí, které my pro planetární postup potřebujeme. Mimoto chceme zmínit, že toto nebude jenom naše komunikační forma, nýbrž také, že toto je vesmírná komunikační forma (vaše channelingové emaily rádi přijmeme). Jenom tu, ve 3 dimenzionální hustotě, je nutné dorozumívat se slovy.

13. korunní čakra (hypophyse) - fialový paprsek

Multidimenzionální paprsek transformace. Je to dneska nejpoužívanější paprsek, který lidi a nelidi tady ukotví skrz svoje narození. Nejen, že tento paprsek transformuje všechny blokády ve fyzické, emocionální, mentální a spirituálním těle, nýbrž v kombinaci se stříbrem uvolňuje dokonce vysoce zbylé karmické vzorce na všech rovinách.  Nyní je čas, pro lidi s fialovým a opálovým paprskem, aby se intenzivně podíleli na transformaci nejen na světelné transformaci vlastních fyzických buněk. Mnoho těch, co nesou fialový paprsek, jsou aktivní snažící se zvýšit světelnou frekvenci v sobě (nebo by měli), v druhých nebo na planetě skrz odpovídající techniky. Toto je od přechodu do 20. století jeden  z nejdůležitějších paprsků pro naše vědomí.

cakry.png
bottom of page